trở lại

Chủ sở hữu: Minh Cường Steel

Công trình Tòa nhà Minh Cường được xây dựng tại Thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Kiến trúc HOH vào năm 2023…

Tên dự án

MINH CƯỜNG BUILDING

Vị trí

Đông Anh, Hà Nội

Hạng mục thực hiện

Thiết kế - Thi công nội thất

Thể loại

Thương mại - Dịch vụ

Diện tích

361,28 m2

Hoàn thành

2022

Về MINH CƯỜNG BUILDING

Minh Cường Tower

Diện tích | 361,28m2

Địa điểm | Đông Anh – Hà Nội

Công trình Tòa nhà Minh Cường được xây dựng tại Thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Kiến trúc HOH vào năm 2023… Với diện tích xây dựng trọn vẹn 361,28m2, chúng tôi kết hợp các khoảng xanh ngay trong công trình, tạo nên vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên và tăng tính bền vững.

    Các dự án khác