trở lại

Chủ sở hữu:

Tên dự án

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TỈNH BẮC GIANG

Vị trí

xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Hạng mục thực hiện

Thiết kế - Thi công nội thất

Thể loại

Thương mại - Dịch vụ

Diện tích

361,28 m2

Hoàn thành

2021

Về TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TỈNH BẮC GIANG

    Các dự án khác